Centra pro diagnostiku a léčbu bolestí hlavy

Centra poskytují diagnostické a terapeutické služby pro pacienty trpící recidivujícími bolestmi hlavy, resistentními na léčbu.

50 +

Vyberte si centrum dle lokality

 • Mají regionální působnost, spolupracují jak s neurology, tak i s praktickými lékaři i specialisty jiných oborů. Poskytují jak konsiliární služby (odešle pacienta zpět odesílajícímu lékaři s odporučením dalšího postupu), tak přebírají komplikované pacienty do péče do stabilizace jejich stavu
 • U indikovaných pacientů s migrénou nebo s migrénou a bolestí hlavy způsobenou nadužíváním analgetické medikace umožňují aplikovat tzv. biologickou léčbu monoklonálními protilátkami proti CGRP a další technicky náročné léčebné strategie.

Hlavní město Praha a Středočeský kraj

Neurologická klinika 3. LF UK a Thomayerovy nemocnice

Vídeňská 800, 140 59 Praha 4

Lékaři

MUDr. Jolana Marková, FEAN,
MUDr. Markéta Grünermelová

MUDr. Monika Illichová
MUDr. Kristýna Blažková
MUDr. Eva Marešová ( t.č. na MD)
Kontakty
  • Tel.:       2 6108 2580
   
  • Email:  jolana.markova@ftn.cz
  • Email: marketa.grunermelova@ftn.cz
  • Email: monika.illichova@ftn.cz
  • Email: kristyna.blazkova@ftn.cz
Neurologické oddělení, Ústav klinických neurooborů, Ústřední vojenská nemocnice

U Vojenské nemocnice 1/1200, 16902 – Praha 6

Lékaři

MUDr. Dana Čtrnáctá, MUDr. Tomáš Nežádal, PhD., MUDr. Michal Bajaček, PhD., MUDr. Jaroslav Dvořák, MUDr. Petr Malý, MUDr. Jitka Šípková, 

Kontakty
INEP – Institut neuropsychiatrické péče

Křižíkova 264/22 186 00 Praha 8

Provozovatel: INEP medical s.r.o. Souběžná II 664/29, Praha 5, 158 00

Lékaři

MUDr. Tomáš Nežádal, Ph.D., MUDr. Hana Řeháčková, PhD, MUDr. Markéta Volfová, MUDr. Magdalena Fialová,
MUDr. Barbora Soukupová Urbanová, PhD

Kontakty
  • Tel./fax:  +420 222 201 020
  • Email:       nezadal@inep.cz
  • Email:      info@inep.cz
Neurologická klinika FN Královské Vinohrady, Praha

Šrobárova 1150/ 10000 Praha

Lékaři

MUDr. Eva Medová
MUDr. Miroslava Chýlová

Kontakty
  • Tel./fax:  267 162 908
  • Email:       eva.medova@fnkv.cz
VFN a 1.LF UK

Kateřinská 30, Praha 2

Lékaři

MUDr. Petr Mečíř, MBA

Kontakty
  • Tel.:        2 2496 5524
  • Email:   mecir.petr@vfn.cz
Headache Centrum Praha

Budečská 33, 120 00 Praha 2

Lékaři

MUDr. David Doležil,Ph.D.,MBA

Kontakty
  • Tel.:       273 130 398
  • Email:  info@dadomedical.cz 
Neurologická klinika 2. LF UK a FN Motol

V Úvalu 84, 150 06  Praha 5

Lékaři

MUDr. Zuzana Matoušová

Kontakty
  • Tel.:        702 001 909 – jen SMS
  • Tel.:        224 436 860-61
  • Email:   zuzana.matousova@fnmotol.cz
Městská poliklinika Praha, příspěvková organizace hl.m.Praha

Spálená 12 110 00 Praha 1

Lékaři

MUDr. David Doležil,Ph.D.,MBA

Kontakty

Jihočeský kraj

Neurologické oddělení, Nemocnice České Budějovice, a.s.

B.Němcové 585/54, 37001 České Budějovice

Lékaři

MUDr. Lucie Kozáková
MUDr. Svatopluk Ostrý, PhD.
MUDr. Drahoslava Tišlerová

Kontakty
  • Tel.:      387875801
  • Email: bolestihlavy@nemcb.cz
  • Nemocnice Strakonice – neurologické oddělení

   Radomyšlská 336, 386 01 Strakonice

   Lékaři

   MUDr. Pavel Houška

   Kontakty
    • Tel.:       383 31 4258
    • Email:   neurologie@nemocnice-st.cz

Jihomoravský kraj

Neurologie Brno s.r.o.

Makovského náměstí 2, 616 00 Brno

Lékaři

MUDr. Ingrid Niedermayerová

Kontakty
I. neurologická klinika FN u sv. Anny a LF MU v Brně

Pekařská 53, 656 91 Brno

Lékaři

MUDr. Pavel Řehulka PhD
MUDr. Irena Novotná

Kontakty
Neurologická klinika, LF MU a Fakultní nemocnice Brno

Jihlavská 20, 62500 Brno

Lékaři

MUDr. Lenka Klemová, MUDr. Ingrid Niedermayerová, MUDr. Jaroslava Kodešová, MUDr. Igor Urbánek, MUDr.Ľubica Joppeková

Kontakty
  • Tel.:         532 232 364 -amb. sestry
  • Email:   klemova.lenka@fnbrno.cz,
  • Email:    info@neurologiebrnosro.cz
  • Email:   kodesova.jaroslava@fnbrno.cz
  • Email:   urbanek.igor@fnbrno.cz

Karlovarský kraj

  • Neurologické oddělení Karlovarské krajské nemocnice a.s.

   Bezručova 1190/19, 360 01 Karlovy Vary

   Lékaři

   MUDr. Evgeni Kavrakov

   MUDr.Klára Musilová Matúšová

   Kontakty
    • Tel.:  +420 354 225 111
    • Email: centrum.bh.vary@seznam.cz

Kraj Vysočina

Nemocnice Jihlava – neurologické oddělení

Vrchlického 59, 586 01 Jihlava

Lékaři

MUDr. Markéta Škodová

Kontakty
  • Tel.:      567 157 111
  • Email:  skodao@nemji.cz

Královehradecký kraj

Neurologická klinika FN Hradec Králové

Sokolská 581 500 05, Hradec Králové

Lékaři

MUDr. Zbyšek Pavelek

Kontakty
  • Tel.:       495 83 5255
  • Email:   zbysek.pavelek@fnhk.cz
NZZ – Privátní ordinace neurologie

Plácelova 1257, 50003 Hradec Králové

Lékaři

Doc. MUDr. Radomír Taláb, CSc.

Kontakty
  • Email:   radomir.talab@gmail.com
Oblastní nemocnice Náchod a.s., neurologické oddělení

Purkyňova 446 547 01 Náchod

Lékaři

MUDr.Miroslav Škoda

Kontakty
  • Tel.:   +420 491 601 111
Centrum neurologické péče s.r.o.

Jiráskova 1389, 516 01 Rychnov nad Kněžnou

Lékaři

MUDr. Ladislav Pazdera

Kontakty
  • Email:   pazdera@neurol.cz

Liberecký kraj

Krajská nemocnice Liberec, neurologické oddělení

Husova 357/10, 460/63 Liberec

Lékaři

MUDr.Markéta Sykáčková

Kontakty
  • Email:
   marketa.sykackova@nemlib.cz
  • telef: 485 312 746

Moravskoslezský kraj

Neurologické oddělení a iktové centrum Městská nemocnice Ostrava

Nemocniční 20, Ostrava  728 80

Lékaři
prim. MUDr. Lukáš Klečka
MUDr. Daniel Bartonec
MUDr. David Mikolajek
Kontakty
  • Tel.:       596 192 217 -ambulance
  • Tel.:      596 194 675 -lékaři
  • Email:  lukas.klecka@mnof.cz
Neurologická klinika, FN Ostrava

17. listopadu 1790/5 Ostrava Poruba 70852

Lékaři

MUDr. Petra Migalová   

Kontakty
  • Tel.: 597 373 110
  • email: petra.migalova@fno.cz

Olomoucký kraj

Neurologická klinika LF UP a FN Olomouc

I.P. Pavlova 6, 775 20 Olomouc

Lékaři

MUDr. Petr Polidar

Kontakty
  • Tel.:       588 443 423
  • Email:  petr.polidar@fnol.cz

Pardubický kraj

Nemocnice Pardubice – neurologické oddělení

Kyjevská 44, 530 03 Pardubice IV

Lékaři

MUDr. Petr Geier

Kontakty
  • Tel.:     +420 466 011 111
  • Email:  petr.geier@nempk.cz

Plzeňský kraj

Neurologická klinika FN a LF UK v Plzni

Alej Svobody 80, 304 60 Plzeň

Lékaři

as. MUDr. Rudolf Kotas, Ph.D

MUDr. Ondřej Slach

MUDr. František Jelínek

MUDr. Jolana Mračková

Kontakty
  • Tel.:       377 103 415
  • Tel.:       377 103 239
  • Email:  kotas@fnplzen.cz

Ústecký kraj

Krajská zdravotní, a. s. – Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z

Sociální péče 3316/12A, Ústí nad Labem

Lékaři

MUDr. Vladimíra Saková

Kontakty
  • Tel.:       477 112 905
  • Email:  vladimira.sakova@kzcr.eu
Krajská zdravotní,a.s. Nemocnice Most, neurologické oddělení

J.E.Purkyně 270, 43401 Most 1

Lékaři

MUDr.Jan Rejda

Kontakty
  • Tel.:       478 032 353
  • Tel.:      478 032 352
  • Email:  Jan.rejda@kzcr.eu
Krajská zdravotní,a.s. Nemocnice Teplice o.z. neurologické oddělení

Duchcovská 53, 415 29 Teplice

Lékaři

Prim. MUDr. Marta Vachová
MUDr. Eva Šplechtnová
MUDr.Olena Čujková
MUDr.Jana Kotalová

 
Kontakty
  • Email:  marta.vachova@kzcr.eu
   eva.splechtnova@kzcr.eu
   olena.cujkova@kzcr.eu
   jana.kotalova@kzcr.eu
  • Tel.: 417 519 291

Zlínský kraj

Neuromed Zlín

Kotěrova 5546, 76001 Zlín 1

Lékaři

MUDr. Monika Záhumenská

Kontakty
  • Tel.:       +420 576 000 232
  • Tel.:       +420 777 655 427
  • Email:  zahumenska@seznam.cz
  • Web:     www.zahumenska.eu
Krajská nemocnice T.Bati, a.s., neurologické oddělení

Havlíčkovo nábřeží 600, 762 65 Zlín

Lékaři

MUDr.Jan Bartoník

Kontakty
  • Email:  jan.bartonik@bnzlin.cz
  • Neurologie a léčení bolesti sro.

   Kálalova 846, 75701 Valašské Meziříčí

   Lékaři

   MUDr. Bohdan Křupka, Ph.D

   Kontakty