Nadační fond Hedalga. Pomoc při bolestech hlavy.

Chci pomoci

K naplnění svého účelu nadační fond Hedalga vykonává zejména tyto činnosti:

Finanční zajištění a správa dat národního registru monoklonálních CGRP protilátek v léčbě

rezistentní migrény „ReMig“.

 

Spolupráce se Sekcí pro diagnostiku a léčbu bolestí hlavy České neurologické společnosti ČLS

JEP – Czech Headache Society.

 

Podpora dalších projektů v oblasti výzkumu a vzdělávání na poli léčby bolestí hlavy.

 

Pořádání vědeckých sympózií, kolokvií, seminářů a rozvíjení všech institucionalizovaných i

neinstitucionalizovaných forem setkávání vědců, lékařů, studentů a další odborné veřejnosti.

 

Podpora studentů a mladých lékařů k rozvoji jejich odborného růstu v oblasti diagnostiky a

léčby bolestí hlavy.

 

Provádění osvětové a vzdělávací činnosti ve vztahu k laické veřejnosti.

 

Nadační fond Hedalga

IČO: 09407782
Blahoslavova 72/4, 750 02 Přerov
Číslo účtu nadačního fondu u KB :  123-2194760217/0100

 

© 2020 Všechna práva vyhrazena.

fond@hedalga.cz
+420 776 766 962

Partneři: